Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kasım 18, 2013  |   Blog,Haberler   |     |   0 Comment

  Halka en yakın yönetim birimleri olan yerel idareler, insan topluluklarının kaygı ve ihtiyaçlarını anlamak üzere ideal bir şekilde konumlandırılmıştır. Buna ilave olarak idari zorlukları kapsamlı bir biçimde ele alabilir, kamuyla özel menfaatler arasındaki uzlaşmayı kolaylaştırır. Yerel yönetimler ister yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, ister enerjinin daha verimli kullanılması veya isterse davranış değişimleri oluşturulması şeklinde olsun, sürdürülebilir enerjinin toplam yerel gelişme amaçları ile bütünleşmesini sağlayabilirler. Bu nedenle, yerel yönetimlerin sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında lider oyuncular olması ve onların ...

ŞİMDİ İKLİM İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI

Haziran 26, 2013  |   Blog,Haberler   |     |   0 Comment

Dünyanın her tarafında olduğu gibi değişen iklim koşulları yüzünden; Samsun’da, Sinop’ta, Antalya’da, Trakya’da da yaşadığımız sellerde; Akdeniz’de yaşadığımız hortumlarda yurttaşlarımızı kaybediyoruz. Anadolu’yu vuran kuraklık sebebiyle, gittikçe artan gıda fiyatlarıyla karşılaşıyoruz. Tüm dünyada iklimin değiştiğini ve bunun, bizi yiyecek ekmeğimizden, içecek suyumuza kadar etkilediğini biliyoruz. Daha fazla bekleyecek zamanımız kalmadı; şimdi iklim değişikliğini durdurmak için harekete geçme zamanı!

Bonn İklim Görüşmeleri 2013

Mayıs 14, 2013  |   Blog   |     |   0 Comment

29 Nisan -3 Mayıs tarihleri arasında Bonn’da düzenlenen iklim görüşmeleri son turunda da BM İklim Değişikliği Sekreteri Christiana Figueres diplomatlara 400 ppm uyarısında bulundu. İklim değişikliği ile mücadelenin acil durum seviyesine geldiğini söyleyen Figueres toplantıda yaptığı konuşmada atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 400ppm seviyesine yaklaşarak insanlık tarihinin en yüksek noktasına ulaştığına ve toplantıya katılan diplomatların ...

Kritik Eşik 400 ppm Aşıldı

Mayıs 14, 2013  |   Blog   |     |   0 Comment

Küresel iklim değişikliğinin ana sebebi olarak görülen atmosferdeki CO2 miktarı insanlık tarihinde ilk defa 400 ppm’i (particul per milyon – milyondaki partikül sayısı) geçti. Bilim insanlarının kabul ettiği yeryüzündeki canlı hayatı için güvenli seviye olan 350 ppm’in çok üzerine çıkılmış oldu. Aşağıda Mauna Loa Gözlemevinde son 50 yılda ölçülen karbondioksit yoğunluğuna dair grafik (Keeling Curve) yeralmaktadır. Doğal iklim döngüsünde binlerce hatta milyonlarca ...

Türkiye Sera Gazı Emisyonları

Nisan 29, 2013  |   Blog   |     |   0 Comment

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye'nin 2011 yılı sera gazı envanterini açıkladı. 2011 yılı sera gazı emisyonları % 5 artışla 422,4 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak tahmin edildi. 1990 yılına göre artış ise % 124 olarak gerçekleşti ki bu yıllık ortalama % 4'e yakın bir artış anlamına geliyor. Envanterde en büyük pay yine % 71 ile enerji sektörüne ait. Enerji sektörünü % 13 ile sanayi izliyor, 3. sırada % 9'a yakın bir oran ile atıklar ve ...