Yeşil Havaalanı Projesi (Green Airport)

Mart 21, 2013  |   Blog   |     |   0 Comment

Yeşil Havaalanı Projesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. "Yeşil Havaalanı (Green Airport)" adı altında başlatılan projede, havaalanlarındaki havaalanı işletmecilerinin ve hizmet sağlayıcıların belli gereklilikleri yerine getirmesi durumunda, o havaalanı "Yeşil Havaalanı (Green Airport)" olarak adlandırılacaktır. ...

Dünya Enerji Görünümü 2012 – IEA

Aralık 27, 2012  |   Blog   |     |   0 Comment

Uluslararası Enerji Ajansının Kasım ayı içinde yayımlamış olduğu "Dünya Enerji Görünümü 2012" raporunun Türkiye tanıtımı geçtiğimiz günlerde TÜSİAD'ın desteği ile gerçekleştirildi. Toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Dr. Fatih Birol “World Energy Outlook 2012” raporunun ana başlıklarını kamuoyuna sundu. Fatih Birol raporunun Türkiye tanıtımını yaparken, küresel enerjinin temellerinin ciddi olarak değiştiğini, şimdiye kadar öngörülen bazı trendlerde önemli değişmeler olduğunu söyledi.   2035 yılına doğru enerji piyasalarının gelişimi ...

İklim Değişikliği ve Yerel Yönetimler

Kasım 29, 2012  |   Blog   |     |   0 Comment

Ekonomik, sosyal, çevresel altyapıyı kuran, işleten ve idame etti­ren kuruluşlar olan yerel yönetimlere; BM Rio Çevre ve Kalkınma Zirvesi’nde (1992) 21. yüzyılın sürdürülebilir kalkınma için eylem pla­nı olarak kabul edilen “Gündem 21” ile sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol vermiştir. Halka en yakın yönetimler olduklarından yerel yönetimler sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için bil­gilendirme sağlamakta, yerel kaynakların harekete geçirilmesinde, yerel ihtiyaçlara cevap veril­mesinde hayati rol oynamaktadırlar. Kentler ve kentsel bölgeler bugün dünyanın yüzey alanının yalnızca %2’sini kaplasalar da, ...

Kurumsal Sürdürülebilirlik, Çevre ve Türkiye

Kasım 28, 2012  |   Blog   |     |   0 Comment

Kurumsal Sürdürülebilirlik, şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır[1]. Son yıllarda sadece kar maksimizasyonuna odaklanmış şirketler için çok yeni bir kavram olsa da artık şirketlerin amacının sadece sermayedarın kârını maksimize etmek değil, “müşteri, çalışan, toplum, doğa, yatırımcı, tedarikçi, finansör kısacası değer zincirindeki tüm halkaların beklenti ve ihtiyaçlarına bir denge içerisinde ...