Türk Traktör ISO 14064 sürecini başarıyla tamamladık

Eylül 09, 2012  |   Haberler   |     |   0 Comment

Yenilikçi uygulamaları ve kaliteli hizmetiyle dikkat çeken TürkTraktör, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kalite belgesini şirket içinde kurmuş olduğu ekibin üstün çabaları ile alırken,  ISO 14064 Sera Gazı Emsiyonları ile ilgili süreci ana şirketimiz  Demir Enerji Danışmanlık ile birlikte yöneterek başarılı bir denetim sonrası Kalite Belgelerini almaya hak kazandı. TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta alınan bu iki belgenin önemini vurgulayarak, “”Kuruluşların enerji ihtiyaçlarının belirlenmesi, tüketimlerinin izlenmesi ve ölçülmesi, günümüzde önem verilmesi gereken bir konu. Gelecek ve gelecek nesilller bizler için son derece önemli. Bu bilinç ile sektörde ilk kez sera gazı salınımı konusunu da doğrudan ilgilendiren ISO 50001 ve ISO 14064 standartlarının, her ikisine de sahip olan şirket olmaktan ötürü müthiş gururluyuz. Her noktada çalışana, müşteriye ve çevreye saygı mottomuz doğrultusunda aldığımız bu iki belge ile birlikte, enerji maliyetlerimizi azaltıyor, karbon ayak izi ölçümü dönemini başlatıyoruz. TürkTraktör olarak iklim değişikliği ile en iyi şekilde başederek, enerji gereksimimiz için yenilenebilir kaynaklara yöneliyoruz” dedi. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, kuruluşların enerji ihtiyaçlarının belirlenmesi, tüketimlerinin izlenmesi, ölçülmesi odaklı bir standard. Sera gazı salınımı konusunu da doğrudan ilgilendiren ISO 50001, verimli enerji kullanımı konusunda sürekli iyileştirme, çevre etki boyutlarını azalttığı gibi enerji tüketimini düşürerek tasarruf imkanı da sağlıyor. ISO 14064 ise, hükümetlerin, sanayicilerin ve insanların gelecek yıllarda karşılaşacakları en büyük zorluklardan biri olarak kabul edilen iklim değişikliğinin, kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyetlerde neden olacağı değişiklikler göz önünde bulundurularak, dünya atmosferindeki sera gazı derişimlerinin sınırlandırılması amacı ile hazırlanmış bir standart. Bu standart, sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve şirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gerekleri içeriyor.

You must be logged in to post a comment.