Arşiv: ‘Haberler’ Kategorisi

Avrupa Komisyonu Horizon 2020 2014-2015 Programı Açıklandı

Mart 06, 2014  |   Blog,Haberler   |     |   0 Comment

Horizon 2020, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğinin sürdürülebilmesini amaçlayan Avrupa 2020 Stratejisi’nin temel girişimlerinden bir tanesi olan Yenilikçilik Birliği’ni (Innovation Union) uygulayan finansal araçtır. 80 milyar €’luk bütçesiyle, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak Avrupa Birliği’nin (AB) yeni araştırma ve yenilik programı Avrupa’da büyüme ve yeni istihdam yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Söz konusu program kapsamında, - Mevcut ekonomik krize yönelik olarak istihdam ve büyüme için yatırımların artması ...

Türkiye Yerel Yenilenebilir Enerji Platformu Kuruldu

Kasım 22, 2013  |   Blog,Haberler   |     |   0 Comment

 Yerel enerji, dünya yenilenebilir enerji sektöründe son yılların en ilgi çekici gelişmelerinden biri. Peki nedir bu 'yerel enerji' ve Türkiye'de bu alanda neler oluyor? Dünya elektrik üretimin çoğu mülkiyetleri büyük şirketler ya da devletlere ait, büyük ölçekli ve çoğunlukla çevreye zararlı fosil yakıtlar kullanan santrallar tarafından karşılanıyor. Üretilen elektrik de merkezi bir santralden uzun mesafeli iletim hatları vasıtasıyla tüketim merkezlerine, kentlere, ekonomik faaliyet odaklarına ve daha küçük yerel topluluklara ulaştırılıyor (ya da ulaştırılamıyor). Bu senaryoda her ...

COP19 İklim Görüşmeleri Varşova’da devam ediyor

Kasım 18, 2013  |   Blog,Haberler   |     |   0 Comment

  2015’de kabul edilmesi ve 2020’de yürürlüğe girmesi gereken yeni protokolün yol haritasını oluşturmak için 190 ülke delegeleri Polonya’nın Başkenti Varşova’da bir araya geldi. Görüşmeler ağır bürokrasi dili ile birçok paralel oturumda devam ederken ülkeler geçmiş yıllardaki pozisyonlarını korumanın dışında çok fazla bir katkı sağlayamadığı görülüyor. Görüşmeler sırasında Japonya ve Avusturalya hükümetlerinin daha önce taahhüt ettikleri azaltım hedeflerini düşürmesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Son birkaç ay içinde yayınlanan IPCC, Dünya Meteoroloji Örgütü saygın uluslar arası kuruluşların raporları ile ...

Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kasım 18, 2013  |   Blog,Haberler   |     |   0 Comment

  Halka en yakın yönetim birimleri olan yerel idareler, insan topluluklarının kaygı ve ihtiyaçlarını anlamak üzere ideal bir şekilde konumlandırılmıştır. Buna ilave olarak idari zorlukları kapsamlı bir biçimde ele alabilir, kamuyla özel menfaatler arasındaki uzlaşmayı kolaylaştırır. Yerel yönetimler ister yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, ister enerjinin daha verimli kullanılması veya isterse davranış değişimleri oluşturulması şeklinde olsun, sürdürülebilir enerjinin toplam yerel gelişme amaçları ile bütünleşmesini sağlayabilirler. Bu nedenle, yerel yönetimlerin sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında lider oyuncular olması ve onların ...

ŞİMDİ İKLİM İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI

Haziran 26, 2013  |   Blog,Haberler   |     |   0 Comment

Dünyanın her tarafında olduğu gibi değişen iklim koşulları yüzünden; Samsun’da, Sinop’ta, Antalya’da, Trakya’da da yaşadığımız sellerde; Akdeniz’de yaşadığımız hortumlarda yurttaşlarımızı kaybediyoruz. Anadolu’yu vuran kuraklık sebebiyle, gittikçe artan gıda fiyatlarıyla karşılaşıyoruz. Tüm dünyada iklimin değiştiğini ve bunun, bizi yiyecek ekmeğimizden, içecek suyumuza kadar etkilediğini biliyoruz. Daha fazla bekleyecek zamanımız kalmadı; şimdi iklim değişikliğini durdurmak için harekete geçme zamanı!

Doha’da Gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısı 8 Aralık’da sona erdi

Aralık 27, 2012  |   Haberler   |     |   0 Comment

Katar'ın beşkenti Doha'da gerçekleşen 18. Taraflar Konferansı (COP 18) ve Kyoto Protokol'nün 8. Taraflar Buluşması görüşmeleri bir gün uzayarak 8 Aralık 'da sona erdi. Görüşmelerin resmi olarak son günü olan 7 Aralık tarihinde ortada üzerinde anlaşma sağlanan kararların alınamamış olması ile ertesi güne sarktı. Beklentinin aksine iklim değişikliği ile mğcadelede daha kararlı adımlar ne yazık ki atılamadı an en azından son 20 ...

Sürdürülebilirlik İçin Kurumsal Sorumluluk Sertifika Programı

Kasım 28, 2012  |   Haberler   |     |   0 Comment

İstanbul Kadir Has Üniversitesi KSS Akademisi, MİKADO Danışmanlık ve DEMİR Enerji Danışmanlığın düzenlediği eğitimde, şirketlerin günümüzün gelişen dünyasına “sorumlu vatandaşlar” olarak uyum sağlamaları ve rekabet avantajı yaratmalarının yolları hakkında gelişmiş yaklaşımlar ve içerikler sunulmaktadır. 3 günlük eğitim süresince sürdürülebilirlik yaklaşımının, iklim değişikliği ve kurumsal sorumluluğun şirketin iş süreçlerine entegre edilmesinde izlenebilecek yöntemlerin yanı sıra, ...

COP 18 DOHA – 18. Taraflar Toplantısı

Kasım 22, 2012  |   Haberler   |     |   Comments Off on COP 18 DOHA – 18. Taraflar Toplantısı

26 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında Katar Doha'da 18.'si düzenlenecek Taraflar Konferansından önce dünyanın önde gelen kuruluşları ardı ardına raporlar yayımlamaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Dünya Enerji Görünümü ve Dünya Bankasının "Isıyı Düşürün: Neden 4 0C daha sıcak bir dünyadan kaçınmalıyız" raporundan sonra UNEP'de "Emissions Gap Report 2012" yi yayımladı. Bu raporda da diğerleri gibi acilen harekete geçilmezse ...

1. Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Programı

Kasım 14, 2012  |   Haberler   |     |   Comments Off on 1. Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Programı

Sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanında ulusal ve uluslararası süreç; tüm paydaşların uygulama alanlarına yönelik örnek çalışmalar; kavramın ulusal olarak hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar Bölgesel Çevre Merkezi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleri, Bosch Ev Aletleri'nin sponsorluğu ile 15 Kasım 2012’de, Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı’nda tartışılacak. Konferansta, yeni bir kavram olan “Sürdürülebilir Kalkınma için ...

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ yayımlandı, 12 Kasım 2012

Kasım 13, 2012  |   Haberler   |     |   Comments Off on Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ yayımlandı, 12 Kasım 2012

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 25 Nisan 2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanmasına dair usul ve esasları kapsayan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ taslağı yayımlanmıştır. Tebliğ taslağına ulaşmak için