Dünya Enerji Görünümü 2012 – IEA

December 27, 2012  |   Blog   |     |   0 Comment

Uluslararası Enerji Ajansının Kasım ayı içinde yayımlamış olduğu “Dünya Enerji Görünümü 2012″ raporunun Türkiye tanıtımı geçtiğimiz günlerde TÜSİAD’ın desteği ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Dr. Fatih Birol “World Energy Outlook 2012” raporunun ana başlıklarını kamuoyuna sundu. Fatih Birol raporunun Türkiye tanıtımını yaparken, küresel enerjinin temellerinin ciddi olarak değiştiğini, şimdiye kadar öngörülen bazı trendlerde önemli değişmeler olduğunu söyledi.

 

2035 yılına doğru enerji piyasalarının gelişimi ile ilgili projeksiyon yapan raporun önemli bulguları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

* Bütün gelişmeler dikkate alındığında küresel enerji sistemi hala sürdürülebilir bir patikaya oturmamıştır.

* Enerji talebi ve CO2 emisyonları Yeni Politikalar Senaryo’sunda daha da artmaktadır. Küresel enerji talebi 2035 yılına kadar en az 1/3 oranında artış gösterecektir.

* Gelişmekte olan ülkeler enerji piyasalarını sürüklemektedir.

* Fosil yakıtlar dünya genelinde ana enerji kaynağı konumlarını korumaktadır ve sübvansiyonlar enerji piyasalaarının işleyişini bozmaya devam etmektedir.

DAha önce başka kurumların yayımlamış olduğu raporlarla beraber ele alındığında dünya enerji piyasasının sürdürülebilir bir yola girebilmesi için henüz çok yol katedilmesi gerektiği aşikardır. Tabi biz o yola girene kadar iş işten geçebilir. Kurumsal ve bireysel çabalardan daha önemlisi enerji politika karar vericileri ve uygulayıcılarının stratejilerini gözden geçirmesi ve maliyet etkin, akılcı, sadece mevcut kaynakları kullanmaya yönelik değil gelecek nesilleri düşünerek uzun vadeli adımları atması gerekmektedir.

Raporun Türkçe özeti için

You must be logged in to post a comment.