Author Archive

Türkiye Sera Gazı Emisyonları

April 29, 2013  |   Blog   |     |   0 Comment

Yeşil Havaalanı Projesi (Green Airport)

March 21, 2013  |   Blog   |     |   0 Comment

Dünya Enerji Görünümü 2012 – IEA

December 27, 2012  |   Blog   |     |   0 Comment

Uluslararası Enerji Ajansının Kasım ayı içinde yayımlamış olduğu "Dünya Enerji Görünümü 2012" raporunun Türkiye tanıtımı geçtiğimiz günlerde TÜSİAD'ın desteği ile gerçekleştirildi. Toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Dr. Fatih Birol “World Energy Outlook 2012” raporunun ana başlıklarını kamuoyuna sundu. Fatih Birol raporunun Türkiye tanıtımını yaparken, küresel enerjinin temellerinin ciddi olarak değiştiğini, şimdiye kadar öngörülen bazı trendlerde önemli değişmeler olduğunu söyledi.   2035 yılına doğru enerji piyasalarının gelişimi ...

Doha’da Gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısı 8 Aralık’da sona erdi

December 27, 2012  |   Haberler   |     |   0 Comment

Katar'ın beşkenti Doha'da gerçekleşen 18. Taraflar Konferansı (COP 18) ve Kyoto Protokol'nün 8. Taraflar Buluşması görüşmeleri bir gün uzayarak 8 Aralık 'da sona erdi. Görüşmelerin resmi olarak son günü olan 7 Aralık tarihinde ortada üzerinde anlaşma sağlanan kararların alınamamış olması ile ertesi güne sarktı. Beklentinin aksine iklim değişikliği ile mğcadelede daha kararlı adımlar ne yazık ki atılamadı an en azından son 20 ...

İklim Değişikliği ve Yerel Yönetimler

November 29, 2012  |   Blog   |     |   0 Comment

Ekonomik, sosyal, çevresel altyapıyı kuran, işleten ve idame etti­ren kuruluşlar olan yerel yönetimlere; BM Rio Çevre ve Kalkınma Zirvesi’nde (1992) 21. yüzyılın sürdürülebilir kalkınma için eylem pla­nı olarak kabul edilen “Gündem 21” ile sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol vermiştir. Halka en yakın yönetimler olduklarından yerel yönetimler sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için bil­gilendirme sağlamakta, yerel kaynakların harekete geçirilmesinde, yerel ihtiyaçlara cevap veril­mesinde hayati rol oynamaktadırlar. Kentler ve kentsel bölgeler bugün dünyanın yüzey alanının yalnızca %2’sini kaplasalar da, ...

Kurumsal Sürdürülebilirlik, Çevre ve Türkiye

November 28, 2012  |   Blog   |     |   0 Comment

Kurumsal Sürdürülebilirlik, şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır[1]. Son yıllarda sadece kar maksimizasyonuna odaklanmış şirketler için çok yeni bir kavram olsa da artık şirketlerin amacının sadece sermayedarın kârını maksimize etmek değil, “müşteri, çalışan, toplum, doğa, yatırımcı, tedarikçi, finansör kısacası değer zincirindeki tüm halkaların beklenti ve ihtiyaçlarına bir denge içerisinde ...

Sürdürülebilirlik İçin Kurumsal Sorumluluk Sertifika Programı

November 28, 2012  |   Haberler   |     |   0 Comment

İstanbul Kadir Has Üniversitesi KSS Akademisi, MİKADO Danışmanlık ve DEMİR Enerji Danışmanlığın düzenlediği eğitimde, şirketlerin günümüzün gelişen dünyasına “sorumlu vatandaşlar” olarak uyum sağlamaları ve rekabet avantajı yaratmalarının yolları hakkında gelişmiş yaklaşımlar ve içerikler sunulmaktadır. 3 günlük eğitim süresince sürdürülebilirlik yaklaşımının, iklim değişikliği ve kurumsal sorumluluğun şirketin iş süreçlerine entegre edilmesinde izlenebilecek yöntemlerin yanı sıra, ...

COP 18 DOHA – 18. Taraflar Toplantısı

November 22, 2012  |   Haberler   |     |   Comments Off on COP 18 DOHA – 18. Taraflar Toplantısı

26 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında Katar Doha'da 18.'si düzenlenecek Taraflar Konferansından önce dünyanın önde gelen kuruluşları ardı ardına raporlar yayımlamaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Dünya Enerji Görünümü ve Dünya Bankasının "Isıyı Düşürün: Neden 4 0C daha sıcak bir dünyadan kaçınmalıyız" raporundan sonra UNEP'de "Emissions Gap Report 2012" yi yayımladı. Bu raporda da diğerleri gibi acilen harekete geçilmezse ...

1. Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Programı

November 14, 2012  |   Haberler   |     |   Comments Off on 1. Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Programı

Sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanında ulusal ve uluslararası süreç; tüm paydaşların uygulama alanlarına yönelik örnek çalışmalar; kavramın ulusal olarak hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar Bölgesel Çevre Merkezi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleri, Bosch Ev Aletleri'nin sponsorluğu ile 15 Kasım 2012’de, Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı’nda tartışılacak. Konferansta, yeni bir kavram olan “Sürdürülebilir Kalkınma için ...

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ yayımlandı, 12 Kasım 2012

November 13, 2012  |   Haberler   |     |   Comments Off on Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ yayımlandı, 12 Kasım 2012

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 25 Nisan 2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanmasına dair usul ve esasları kapsayan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ taslağı yayımlanmıştır. Tebliğ taslağına ulaşmak için