Doha’da Gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısı 8 Aralık’da sona erdi

December 27, 2012  |   Haberler   |     |   0 Comment

Katar’ın beşkenti Doha’da gerçekleşen 18. Taraflar Konferansı (COP 18) ve Kyoto Protokol’nün 8. Taraflar Buluşması görüşmeleri bir gün uzayarak 8 Aralık ‘da sona erdi. Görüşmelerin resmi olarak son günü olan 7 Aralık tarihinde ortada üzerinde anlaşma sağlanan kararların alınamamış olması ile ertesi güne sarktı.


Beklentinin aksine iklim değişikliği ile mğcadelede daha kararlı adımlar ne yazık ki atılamadı an en azından son 20 yılda yapılmış olan çalışmaların devamı ve sürekliliği için alınan kararlar önemli. Doha’da alınan başlıca kararlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
* Uluslararası iklim değişikliği ile mücadelede tek resmi mekanizma olan Kyoto Protokolü’nün 1. dönemi Aralık ayı sonunda bitiyor. Doha’da 2. yükümlülük döneminin 1 Ocak 2013’den başlayarak Aralık 2020’ye kadar 8 yıl devam edecek. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı Kanada, Japonya, Yeni Zelanda ve Rusya 2. yükümlülük dönemine katılmıyor. Yükümlülük alan AB, Avustralya ve İsviçre’nin ise toplam emisyonlardaki payı % 15’in altında.
* 2011 sonunda Durban’da alınan kararlara paralel olarak gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeleri kapsayacak yeni bir anlaşma için çalışmalar hızla devam etmesi ve taslak metnin Mayıs 2015 öncesinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yeni anlaşmanın 2020 yılından itibaren yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
* Finansman konusunda gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin sera gazı azaltım ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarına yönelik 2020 itibariyle 100 milyar $ destek vereceği sözünü yineledi.
* Doha’da iklim değişikliği resmi müzakerelerinde “İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Kayıp ve Zararlar” kavramı girdi. İklim değişikliğinden en fazla etkilenen ada ülkeleri ve fakir ülkelerde ortaya çıkan zararları finansal olarak tazmin etmesi, teknoloji ve kapasite geliştirme desteğini çeşitli mekanizmalarla ortaya koyması beklenmektedir.

Detaylı bilgi için

You must be logged in to post a comment.