Dünya Enerji Görünüm Raporu yayımlandı, 12 Kasım 2012

November 13, 2012  |   Haberler   |     |   Comments Off on Dünya Enerji Görünüm Raporu yayımlandı, 12 Kasım 2012

WEO 2012Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 12 Kasım 2012’de Dünya Enerji Görünüm Raporunu yayımladı (World Energy Otlook 2012). Raporun “Yeni Politikalar Senaryosu”nda 2035’e kadar yapmış olduğu projeksiyonların yanında yeni oluşturulan birçok politika ve gelişmeye rağmen fosil yakıtlara olan bağımlılığın artarak devam ettiğine dikkat çeken rapor küresel enerji sisteminin daha sürdürülebilir bir yola sokulmasında zayıf kalındığını bir kez daha hatırlattı. Enerji talebi ve CO2 emisyonlarının her zamankinden daha fazla yükseldiği, enerji piyasası dinamiklerinin gelişmekte olan pazarlarda şekillendiği ve fosil yakıtların hala baskın enerji kaynağı olduğu vurgulanan raporun merkezini teşkil eden “Yeni Politikalar Senaryosu” ile Küresel Enerji talebinin 2035 yılına kadar % 30’un üzerinde artacağı öngörmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımındaki hızlı artışa rağmen fosil yakıtlar 2035 yılında da baskın enerji kaynağı olmaya devam etmektedir. Önceki yıllarda nükleer enerjinin payının giderek artacağını öngören raporların aksine Fukushima sonrası yaşanan politika değişiklikleri doğrultusunda  2035 yılında nükleerin enerji karışımındaki payının % 12 olarak kalacağı öngörülmektedir.  Yenilenebilir enerji üretimindeki artışın yükselen fosil yakıt fiyatları, teşvikler, azalan yatırım maliyetleri ve bazı durumlarda da karbon fiyatlandırması ile destekleneceği ve 2010 yılında % 20 olan payının 2035 yılında % 31’e çıkacağı belirtilmektedir.

Raporda özellikle vurgulanan bir konu da yenilenebilir enerji kaynaklarının büyümesi için teşviklerin gerekliliğidir. 2011 yılında 88 milyar $’a ulaşan teşviklerin 2035 yılında 240 milyar $’a ulaşması (180 milyar $ elektrik için kalanı ise biyoyakıtlar için) beklenmektedir. Yenilenebilir kaynaklı elektrik teşviklerinin 2012-2035 yılları arasında 3,5 trilyon $ olması öngörülmektedir.

Raporda ortaya konulan “Verimli Dünya Senaryosu” ise ülke politika ve uygulamalarının düzenlenmesi ile küresel enerji yoğunluğunun son 25 yıldan 2,6 kat daha fazla düşme potansiyeli olduğu gözler önüne serilmektedir. 2020 yılına kadar fosil yakıt talepleri yükselmekte ancak sonrasında düşme eğilimine geçmektedir (Petrol talebi 2020 yılında 91 milyon varil/gün’e çıkarken 2035 yılında 87 milyon varil/gün’e,  kömür talebinin ise bugünden daha azalacağı öngörülmektedir). Merkez senaryo olan “Yeni Politikalar Senaryosu”nda 2017 yılında hava sıcaklığının 2 0C yükseleceği öngörülürken bu tarih “Verimli Dünya Senaryosu”nda 2022 yılına ötelenmektedir.  Enerji verimliliğini fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasında en önemli araçlardan biri olarak belirten raporda “Verimli Dünya Senaryosu”nun gerçeğe dönüşmesi için 6 adet politika önerilmektedir.

  • Ölçülebilirliğini arttırıp, katkılarını gözönüne sererek Enerji Verimliliğinin öneminin vurgulanması,
  • Hükümet, sanayi ve toplumsal karar verme süreçlerinin içine dahil edilerek Verimlilik konusuna öncelik verilmesi
  • Uygun iş modelleri ve finansman olanakları yaratarak satın alınabilir olmasının sağlanması
  • En verimli teknolojileri destekleyip verimsiz teknolojileri discourage ederek verimliliği mainstream yapmak
  • İzleme, doğrulama ve enforcement faaliyetlerinin yürürlüğe sokarak desteklemek
  • Yönetsel ve idari kapasiteyi arttırarak verimliliği uygulanabilir yapmak

Daha fazla bilgi için

Comments are closed.