Referanslar

Vodafone Türkiye

Vodafone Türkiye

Demir Enerji Danışmanlık, Vodafone Türkiye Karbon ayakizi ve salım azaltım yol haritası projesinde WWF Türkiye ve Ecofys ile birlikte yer almıştır. Projenin amacı şirket faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının hesaplanması, kısa ve uzun vadede uygulanabilecek salım azaltım tedbirlerinin detaylı analizlerinin yapılarak salım azaltım için bir yol haritasının belirlenmesidir.

[socialring]