BREEAM


Bina çevresel  değerlendirme metodları; enerji, ulaşım, su, malzeme, yönetim gibi konuları  kapsayan, binaların çevresel puanlama ve etiketlenmesini sağlayan araçlardır. Bu  metodolojiler ofis, eğitim veya ticari binalar için geliştirilmiş olmakla  birlikte son dönemdeki gelişmeler herhangi bir ülkede konumlanan herhangi bir  bina tipinin çevresel değerlemesinin yapılmasına olanak vermektedir. BREEAM  (Bina Araştırma Kuruluşu  Çevresel  Değerleme Metodu) ilk olarak 1990 yılında oluşturulan ve bügüne kadar 160.000’i  aşkın binanın değerlemesinin yapıldığı ve 700.000 kayıtlı projenin yer aldığı en  köklü metottur.

Türkiyede  BREEAM sertifikası, içeriğini EN normlarının ve uluslararası standartların  oluşturduğu ve BRE tarafından 2008 yılında geliştirilen ve 2009 yılında revize  edilen, BREEAM Avrupa 2009 versiyonu ile alınabilmektedir.

Bina türlerine göre BREEAM standartları şu  şekildedir:

 • BREEAM International Europe 2009: Offices
 • BREEAM International Europe 2009: Industrial
 • BREEAM International Europe 2009: Retail
 • BREEAM International Europe 2008: Toyota Retail  Units
 • BREEAM International Bespoke 2010(Yukarıdaki  bina türlerinin dışındaki tüm binalarda uygulanır.)

BREEAM  puanlama kategorileri:

 • Bina Yönetimi
 • Sağlık ve Esenlik
 • Enerji
 • Su
 • Arazi kullanımı ve ekoloji
 • Ulaşım
 • Malzeme
 • Atıklar
 • Kirlilik
 • Inovasyon

Sertifikasyon  aşamaları:

 • Design Stage (Tasarım aşaması,  interim sertifikası)
 • Post Construction Stage (İnşaat  Sonrası, final sertifikası)
 • In Use (Mevcut binalara verilen  sertifikadır.)

Sertifikasyon  rating sistemi:

 • %30 > PASS
 • %45 > GOOD
 • %55 > VERY  GOOD
 • %70 > EXCELLENT
 • %85 > OUTSTANDING