Karbon Yönetimi


İklim değişikliği, fosil yakıtların yakılması,  arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan  etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal  sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda Yerküre’nin ortalama yüzey  sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. IPCC (Intergovernmental Policy on Climate  Change)’in 2001 yılı raporuna göre mevcut sera gazı emisyon trendleri bu şekilde  devam ederse 2100 yılında dünyanın yüzey ısısının 1,4 ile 5,8 °C  artması beklenmektedir.

Günümüzde  en çok tartışılan konuların başında gelen iklim değişikliği,  enerji  politikalarına yön veren başlıca unsurlardan biri haline gelmiştir. Hükümetleri  olduğu kadar, son yıllarda küresel yatırımcılar ve üreticiler tarafından da  çevresel sorumluluk kapsamında ele alınmakta olan iklim stratejileri, yönetim  sistemleri ve kurumsal stratejilere entegre edilmektedir.  Bireylerin, kurumların, şirketlerin çevre  konusuna verdikleri önem ve bu konuda attıkları adımlar çok önemli hale  gelmiştir. Dünyamızın karşılaştığı en önemli sorunlardan  biri olan iklim değişikliği konusunda farkındalığın giderek artması ile devletler, büyük kuruluşlar,  üreticiler, STK’lar ve hatta bireyler bu konuda çeşitli adımlar atmaya  başlamış, süreçlerin iyileştirilmesi ve cesur çözümler üretilmesi önemli faydalar sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir.

Demir Enerji Danışmanlık; firmalar, büyük  işletmeler ve bireylerin iklim değişikliği ile mücadele ve karbon yönetimi konusundaki hedeflerine ulaşmada aşağıdaki konularda yardımcı olmaktadır:

Karbon Ayakizi Hesaplama
Karbon ayakizi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. faaliyetlerinden kaynaklanan toplam sera gazı salım miktarıdır…

 

Kurumsal Karbon Stratejisi Geliştirme
Karbon stratejisi, kurumlar ve işletmeler için seragazı salımlarının ölçülmesi, izlenmesi, azaltılması ile ilgili stratejiler geliştirilmesini içeren uzun süreli planlama sürecidir…

Karbon Dengeleme
Tüm dünyada seragazı salımı oluşturmayan veya oluşan seragazı salımlarını tüketen projeler geliştirilmektedir. Karbon dengeleme, açığa çıkan seragazı salımlarının yine eşdeğer bir seragazı tasarrufu ile…