Yapılı Çevrede Enerji


Enerji verimliliği en temel anlamıyla binalarda  yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim  kalitesi ve miktarının düşmesine yol açmadan birim hizmet veya ürün başına  enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Enerji tüketimi ve dolayısı ile enerji  maliyetlerini ve çevresel etkilerini azaltacak çözümler üreterek bina sahipleri, şirketler ve  endüstriyel işletmelere yardımcı olmaktayız.

Demir Enerji, projelere aşağıdaki prensip doğrultusunda yaklaşmaktadır:

  • Enerji ihtiyacının azaltılması (pasif yöntemler): Bina  oryantasyonu, cephe tasarımı, yüzey ısı kazanç/kayıplarının azaltılması, gün  ışığı, doğal havalandırma, termal zonlama, pasif güneş enerjisi, uygun yalıtım, uygun güneş gölgeleme önlemleri, verimli aydınlatma gibi tasarım önlemleri ile enerji ihtiyacının azaltılması
  • Yenilenebilir enerji kullanımı: Akifer ısı / soğuk hava depoları, ısı pompaları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri kullanılarak enerji tedariğinin  mümkün mertebe sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması
  • Enerji  verimli konvansiyonel  sistemlerin kullanımı: Geriye kalan enerji ihtiyacının yoğuşmalı kazanlar, kombine ısı ve güç sistemleri (CHP), absorbsiyonlu soğutma gibi fosil yakıtlı ancak enerji etkin sistemler ile karşılanması

Ulusal ve uluslararası alanda deneyimli çözüm ortaklarımızla müşterilerimize;

  • Sürdürlebilir bina tasarımı,
  • Yenilenebilir enerji teknolojileri fizibilite çalışması,
  • Binalarda enerji modellemesi,
  • Enerji konsepti hazırlama,

konularında hizmet vermekteyiz.