Kritik Eşik 400 ppm Aşıldı

Mayıs 14, 2013  |   Blog   |     |   0 Comment

Küresel iklim değişikliğinin ana sebebi olarak görülen atmosferdeki CO2 miktarı insanlık tarihinde ilk defa 400 ppm’i (particul per milyon – milyondaki partikül sayısı) geçti. Bilim insanlarının kabul ettiği yeryüzündeki canlı hayatı için güvenli seviye olan 350 ppm’in çok üzerine çıkılmış oldu. Aşağıda Mauna Loa Gözlemevinde son 50 yılda ölçülen karbondioksit yoğunluğuna dair grafik (Keeling Curve) yeralmaktadır.

Doğal iklim döngüsünde binlerce hatta milyonlarca yıla yayılan bu değişimin sadece son 30 yıl içinde yaşanmış olması sadece insanlar için değil tüm canlılar için bu duruma adaptasyonu imkansız hale getirmektedir.

 Artan fosil yakıt tüketimi, tarım uygulamaları, orman alanlarının hızla tahrip edilmesi sanayi devrimi öncesi 280 ppm seviyelerinde olan karbon dioksit konsantrasyonunun hızlı artışının en önemli sebebi olarak görülmektedir. Son yıllarda yoğun bir şekilde yaşadığımız aşırı hava olayları, sel, kuraklık ve fırtınalar tüm canlı hayatını tehdit ettiği gibi ileride yaşanabilecek kıtlık, susuzluk, pek çok salgın hastalık ve ölümlerin habercisi olarak görülmektedir.

Tüm bu gelişmelere ve bilim insanlarının uyarılarına rağmen ortak hareket edilememesi ve uygulanan politikaların değiştirilmesi yönünde halen müspet bir adım atılamamış olması durumu daha da güçleştiriyor. Gerekli politika değişiklikleri için yeterli teknoloji var ve uygulamalar arttıkça bu teknolojiler daha da ileriye götürülebilecektir. Yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması ve etkin enerji verimliliği önlemlerinin alınmasıyla karbondioksit emisyonları azaltılabilir, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğundaki artış durdurulabilir ve geri çevrilebilir.

Detaylı bilgi için

You must be logged in to post a comment.