Referanslar

Betek Boya

Karbon Ayakizi Ölçümlemesi, ISO 14064 sertifikasyonu: Demir Enerji danışmanları Betek Boya Karbon ayakizi ölçümlemesi projesinde görev almışlardır. Çalışmanın amacı Betek Boya’nın mevcut emisyon envanterinin ISO 14064 standardına uygun olarak oluşturulması ve bir hesaplama modelinin oluşturulmasıdır.

[socialring]