Referanslar

Bornova Belediyesi

Bornova Belediyesi

Covenant of Mayors (Başkanlar sözleşmesi) kapsamında Bornova Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele eylem planı hazırlık çalışması. Projenin amacı belediye yetki sınırlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ölçümlenerek, sera gazı azaltım eylem planının hazırlanmasıdır.

[socialring]