Yeşil Havaalanı Projesi (Green Airport)

Mart 21, 2013  |   Blog   |     |   0 Comment

Yeşil Havaalanı Projesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

“Yeşil Havaalanı (Green Airport)” adı altında başlatılan projede, havaalanlarındaki havaalanı işletmecilerinin ve hizmet sağlayıcıların belli gereklilikleri yerine getirmesi durumunda, o havaalanı “Yeşil Havaalanı (Green Airport)” olarak adlandırılacaktır. Bu gereklilikleri yerine getiren kurum ve kuruluşlara SHGM tarafından, Hizmet Tarifesinde indirim sağlanacaktır.

Bir havaalanında, gerekli şartları yerine getiren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş kuruluşun, o havaalanı için ödeyeceği yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim yapılacaktır. Eğer, bir havaalanındaki tüm kuruluşlar bu şartları yerine getirirse; o havaalanına “Yeşil Havaalanı (Green Airport)” unvanı verilecek ve bu havaalanında hizmet veren, havaalanı işletmecisi dahil, tüm kuruluşların SHGM tarafından verilen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %50 indirim yapılacaktır.

Proje kapsamında işletmelerin yapması gereken bir Çevre Yönetim Sistemi El Kitabı oluşturmak ve bu kapsamda risk analizleri yapmaktır. İşletmeler özellikle atık yönetimi ve sera gazı emisyonlarının hesaplanması konusunda bir yönetim  sistemi oluşturmalı ve hizmet edilen yolcular da dahil kişi başına sera gazı emisyonlarını her yıl azaltacağını taahhüt edebileceği bir yol haritası geliştirmelidir. Proje uygulama esaslarının özellikle sera gazı emisyonları ile ilgili bölümleri aşağıda sıralanmıştır.

PROJE UYGULAMA ESASLARI

3.1.4       Havaalanı ve terminal işletmecileri hariç olmak üzere, işletmenin 1. sınıf ve 2. sınıf emisyon oluşturan emisyon kaynakları mevcut ise, bunlar belirlenerek söz konusu kaynaklarla ilgili veriler toplanmalı ve bir önceki yılda oluşan sera gazı emisyonları hesaplanmalıdır.

3.1.5      Havaalanı ve terminal işletmecileri hariç olmak üzere, işletmenin süreklilik arz eden emisyon salınımı mevcutsa, ISO 14064’e uygunluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konu hakkında yetkilendirilmiş firmalarca doğrulanacak “Karbon Ayak İzi Raporu” oluşturulmalıdır. “Karbon Ayak İzi Raporu”na ilaveten sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları ispatlayıcı belgeler ile birlikte, SGYP hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

3.1.6      Havaalanı ve terminal işletmecileri hariç olmak üzere, uygulanacak SGYP doğrultusunda, sera gazı emisyonları her yıl bir önceki yıla göre en az %1 oranında azaltılmalıdır.

Havaalanı İşletmelerinin Sağlaması Gereken Ek Hususlar

3.2.3              Havaalanı sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmalıdır:

 3.2.3.1   İşletmenin sorumlu olduğu sahalar belirlenmelidir.

 3.2.3.2   Belirlenen bu sahalar içerisinde, 1. sınıf ve 2. sınıf emisyon oluşturan emisyon kaynakları belirlenmelidir.

 3.2.3.3   Söz konusu emisyon kaynakları ile ilgili veriler toplanmalıdır.

 3.2.3.4   Elde edilen veriler kullanılarak, bir önceki yılda oluşan sera gazı emisyonları hesaplanmalıdır.

 3.2.3.5   “Karbon Ayak İzi Raporu” oluşturulmalıdır.

 3.2.3.6   “Karbon Ayak İzi Raporu”nun ISO 14064’e uygunluğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konu hakkında yetkilendirilmiş firmalar tarafından doğrulanmalıdır.

 3.2.3.7   Doğrulanan rapor, işletmenin en üst yönetimi tarafından imzalanmalıdır.

 3.2.3.8   Aşağıdaki hususları içerecek şekilde SGYP hazırlanmalı ve uygulanmalıdır:

 –     İklim değişikliği / sera gazı / enerji konularından sorumlu bir üst komite veya kurul oluşturulması.

 –     Sera gazı kontrolü için prosedür düzenlenmesi.

 –     Yakıt ve enerji tüketiminin izlenmesi.

 –     Sera gazı / enerji azaltma hedeflerinin geliştirilmesi.

 –     Operasyonlarda emisyonların en aza indirilmesinin sağlanması için programlar ve kontrol mekanizmaları oluşturulması.

 –     Personelin emisyonun farkında olmasını sağlamak için, tüm personelin eğitim almasının sağlanması.

 –     1.sınıf ve 2. sınıf emisyonların üç yıllık ortalamasına göre sera gazı emisyonlarındaki azalmanın gösterilmesi de dahil olmak üzere, işletme tarafından SGYP’nin uygulandığını gösteren belgelerin hazırlanması.

 3.2.4      Uygulanacak SGYP doğrultusunda, havaalanını kullanan yolcular da dahil olmak üzere kişi başına sera gazı emisyonları her yıl bir önceki yıla göre en az %1 oranında azaltılmalıdır.

 3.2.5      Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları ispatlayıcı belgeler SHGM’ye gönderilmelidir.

 Terminal İşletmecilerinin Sağlaması Gereken İlave Hususlar

3.6.2              Havaalanı sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmalıdır:

 3.6.2.1   İşletmenin sorumlu olduğu sahalar belirlenmelidir.

 3.6.2.2   Belirlenen bu sahalar içerisinde, 1. sınıf ve 2. sınıf emisyon oluşturan emisyon kaynakları belirlenmelidir.

 3.6.2.3   Söz konusu emisyon kaynakları ile ilgili veriler toplanmalıdır.

 3.6.2.4   Elde edilen veriler kullanılarak, bir önceki yılda oluşan sera gazı emisyonları hesaplanmalıdır.

 3.6.2.5   “Karbon Ayak İzi Raporu” oluşturulmalıdır.

 3.6.2.6   “Karbon Ayak İzi Raporu”nun ISO 14064’e uygunluğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konu hakkında yetkilendirilmiş firmalar tarafından doğrulanmalıdır.

 3.6.2.7   Doğrulanan rapor, işletmenin en üst yönetimi tarafından imzalanmalıdır.

 3.6.2.8   Aşağıdaki hususları içerecek şekilde SGYP hazırlanmalı ve uygulanmalıdır:

 –     İklim değişikliği / sera gazı / enerji konularından sorumlu bir üst komite veya kurul oluşturulması.

 –     Sera gazı kontrolü için prosedür düzenlenmesi.

 –     Yakıt ve enerji tüketiminin izlenmesi.

 –     Sera gazı / enerji azaltma hedeflerinin geliştirilmesi.

 –     Operasyonlarda emisyonların en aza indirilmesinin sağlanması için programlar ve kontrol mekanizmaları oluşturulması.

 –     Personelin emisyonun farkında olmasını sağlamak için, tüm personelin eğitim almasının sağlanması.

 –     1.sınıf ve 2. sınıf emisyonların üç yıllık ortalamasına göre sera gazı emisyonlarındaki azalmanın gösterilmesi de dahil olmak üzere, işletme tarafından SGYP’nin uygulandığını gösteren belgelerin hazırlanması.

 3.6.3      Uygulanacak SGYP doğrultusunda, terminali kullanan yolcular da dahil olmak üzere kişi  başına sera gazı emisyonları her yıl bir önceki yıla göre en az %1 oranında azaltılmalıdır.

 3.6.4      Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları ispatlayıcı belgeler SHGM’ye gönderilmelidir.

You must be logged in to post a comment.